:کدرهگیری
  صفحه اصلی
ثبت شکایات درباره -تماس با ما
لیست قیمت ها قوانین و مقررات
   
عنوانسهم_بیمارسهم_بیمه
ویزیت-آزاد550000 
ویزیت-تامین اجتماعی-اجباری450000100000
ویزیت-خدمات درمانی-خویش فرما450000100000
ویزیت-نیروهای مسلح-عادی450000100000

تمامی قیمت ها به ریال می باشند  

از اول اردیبهشت ماه با حضور خانم دکتر پورجواد
به اطلاع می رسانیم دوشنبه و 5 شنبه مطب تعطیل می باشد